Invalid length for a Base-64 char array

"Invalid length for a Base-64 char array" hatası sebepleri:

 

  • "inputText" içindeki boşluklardan meydana geliyordur.

byte[] byteArray = Convert.FromBase64String(inputText.Replace(" ", "+")); 

  • Base-64 3 byte’lık gruplar halinde olmalıdır. Bu sebepten dolayı inputText'in byte olark uzunluğu 3'ün katı olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için inputText’in sonuna yeteri kadar “=” karakteri eklenmelidir.
27 04 2010