ASP.NET Development Server failed to start listening on port ???

ASP.NET Development Server failed to start listening on port ???
 
Solution:
  1. In Solution Explorer, click the name of the application.
  2. In the Properties pane, click the down-arrow beside Use dynamic ports and select False from the dropdown list.
    This will enable editing of the Port number property.
  3. In the Properties pane, click the text box beside Port number and type in a port number.
  4. Click outside of the Properties pane. This saves the property settings.

 

29 04 2010

Yazılım Proje Gereçleri

 Yazılım için gerekli araç gereçler:

 

04 06 2010

Invalid length for a Base-64 char array

"Invalid length for a Base-64 char array" hatası sebepleri:

 

  • "inputText" içindeki boşluklardan meydana geliyordur.

byte[] byteArray = Convert.FromBase64String(inputText.Replace(" ", "+")); 

  • Base-64 3 byte’lık gruplar halinde olmalıdır. Bu sebepten dolayı inputText'in byte olark uzunluğu 3'ün katı olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için inputText’in sonuna yeteri kadar “=” karakteri eklenmelidir.
27 04 2010